ارتباط با ما

مدیر مسئول: محمد فرد

استان – شهرستان: تهران – تهران
نشانی پستی: خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، ابتدای خیابان صابونچی ، ساختمان ۸۰، طبقه ۴، واحد ۱۵
کد پستی: ۱۵۳۳۷۴۵۳۴۱
تلفن: ۸۸۷۵۳۷۵۷ ، ۰۹۱۹۴۲۰۳۹۲۶
دورنگار: ۸۸۷۵۳۵۶۹
پست الکترونیکی: info@hamrah-e-javan.ir